🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

دیدار با سردار دلها
به گزارش روابط عمومی شهرداری طبس

جمعی از کارکنان شهرداری جهت شرکت در مراسم تشییع سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی با پیام وارد کرمان شدند پیام کارکنان شهرداری طبس
آمریکا تو با خود فکر میکردی که وجود سلیمانی خطرناک است دست به اقدام جنایتکارانه زدی حال که تجمعات میلیونی را نظاره گری یقینا با خود قضاوت کردی که شهید شدنش خطرناکتر از حیاتش بود . به قولی کلاهت را بردار و برو انتقام ما از رگ گردنت به تو نزدیکتر است
روابط عمومی شهرداری طبس