🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

♻️ #دیدار مهندس بهارستانی شهردار طبس و برخی همکاران وی با حجاج طبسی که از سفر بیت الله الحرام بازگشته اند.

? حجتان قبول