🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

  • ❇️ برگزاری دوره آموزشی #ارزیابی_عملکرد_کارکنان ویژه کارکنان شهرداری های استان خراسان جنوبی به میزبانی #طبس با حضور مهندس #ایروانی کارشناس امور شهری استانداری خراسان جنوبی

  1. ? شبانی
  2. ? ۳۰ شهریور۹۸

✍️روابط عمومی شهرداری طبس