🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مهندس بهارستانی شهردار طبس با حضور در موکب سیدالشهداء (ع) به خادمان حسینی خداقوت گفت.

این موکب که به طور مردمی و با همت جوانان و اهالی پائین محله طبس در مناسبات مذهبی برپا می‌شود همواره مورد توجه شهروندان قرار گرفته است.

خادمان موکب سیدالشهداء (ع) از اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار طبس برای مساعدت با خادمان حسینی قدردانی کردند.