🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? انجام تعمیرات در کارخانه آسفالت شهرداری طبس به دست نیروهای فنی اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری

✍️ این رفع نقص در صورت ورود بخش خصوصی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان برای شهرداری هزینه داشت که با انجام آن توسط نیروهای فنی مدیریت شهری با مبلغی زیر ۱۰ میلیون تومان انجام شد.

? خداقوت به آقای قاسم غلامحسینی، آتش نشانان و نیروهای تاسیسات شهرداری طبس

? با ما باشید در
#شبکه_خبری_شهرداری_طبس