🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

#خودکفایی
✅بازدید شهردار و مسئول واحد عمران از کارگاه تولید جدول پرسی

 

تازه ترین اخبار