🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

به گزارش روابط عمومی شهرداری طبس، پس از تکمیل چندین پروژه آسفالت در معابر اصلی و فرعی شهر و ضرورت خط کشی معابر، با انعقاد قرارداد با پیمانکار، قریب 40 کیلومتر خط کشی در معابر اصلی و فرعی انجام شد.

جزئیات پروژه به شرح ذیل است:

ردیف

آدرس

متراژ-طول

جمع کل

1

از میدان پمپ بنزین (میدان شهدا) تا میدان دانشگاه

2*650

1300

2

ورودی طبس از طرف مشهد

2*200

400

3

از جلو cng تا میدان واعظ ( به طرف امامزاده)

600

600

4

ورودی طبس از سمت یزد

2*100

200

5

بلوار امامرضا(ع) (بیمارستان قدیم)

3*1100

3300

6

بلوار جوان

2*500

1000

7

میدان آزادگان تا پنجه علی

2*400

800

8

میدان پنجه علی تا میدان پنجم اردیبهشت+ دور میدان

3*900

2700

9

بلوار شهید عباسپور (از میدان پنج اردیبهشت تا میدان پیامبر اعظم)

3*2000

6000

10

از میدان پیامبر اعظم تا پل ورودی طبس از سمت بیرجند

3*400

1200

11

دیهشک+ میدان شهید جعفری

1000+900

200

2000

12

خیابان پایین محله میدان آتش نشانی تا میدان شهید جعفری به سمت دیهشک

800+1500

3300

13

خیابان واعظ

2*700

1400

14

خیابان امام (از میدان امام تا میدان انقلاب اسلامی) بعد باغ گلشن

4*1600

6400

15

خیابان فلسطین

3*400

1200

16

12 متری بازک

1800

1800

17

از میدان آزادگان تا میدان جهاد (بلوار 24 متری آیت ا … باهنر)

400

400

 

18

بهشتی شمالی

500

500

19

بهشتی جنوبی(چهار راه قدس تا میدان پنجم اردیبهشت)

900

900

 

20

(میدان پلیس تا میدان شهید رجایی) بلوار آیت ا… شهیدرجایی

800

800

21

بلوار مهندس شکیبی

1900

1900

22

12 متری پهن کوچه

1500

1500

 

 

        جمع کل:                                                                         متر طول 39600