🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

 

✅محمود امینی نماینده استان در شورای عالی استانها طی مکاتبه ای با محمدزاده مدیرعامل راه آهن کشور پیشنهاد احداث مسیر ریلی سمنان – طبس – بیرجند – مرز افغانستان شد

✍️ این مسیر ریلی باعث کوتاه شدن 450 کیلومتری فاصله بیرجند با تهران شده و توسعه بیشتر استان خراسان جنوبی را در بر خواهد داشت