🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅ پاکسازی محوطه ترمینال وآماده نمودن محل بدرقه زائرین خانه خدا

توسط نیروهای پاکبان واحد خدمات شهری و واحد تاسیسات

◀️ اداره خدمات وایمنی شهری شهرداری طبس

? سید مرتضی رحیمی

 

تازه ترین اخبار