🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

این روزها #خدمت_گزاری به عزاداران حسینی و #پاکسازی شهر وظیفه یک قشر خاص نیست…..

#ماهم_پاکبانیم
‎‌‌‌‌‌
✍️ روابط عمومی شهرداری طبس