🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مهندس بهارستانی شهردار طبس با حضور در حسینیه میارزه ضمن خداقوت به خادمان حسینی درباره همکاری اداره خدمات و ایمنی شهری با این مجموعه دستورات لازم صادر کرد.

شهردار طبس در جمع خادمان حسینیه میارزه؛ هر حرکتی در مسیر خدمت به عزاداران محرم و عاشورائیان حسینی را نعمتی ماندگار و نشان از توجه الهی برشمرد.