🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅ اجرای زیرسازی خیابان منتهی به ورزشگاه پنجم اردیبهشت توسط شهرداری طبس

◀️ این مسیر به منظور سهولت دسترسی به ورزشگاه آسفالت خواهد شد.

 

تازه ترین اخبار