🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

?بینید/قطره ای از دریای خدمت خادمان مردم در مدیریت شهری برای آماده سازی شهر و مسیر های منتهی و بوستان بزرگ شهر برای گردهمایی بزرگ مردم شهرستان و تشییع شهدای والامقام گمنام هشت سال دفاع مقدس

وعده ما :چهارشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۱ ساعت ۹صبح چهار راه قدس شهر طبس

✍️روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس