🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

#پاکسازی و #آماده_سازی مسجد جامع و اطراف آن در جهت برگزاری نماز ظهر #عاشورا توسط نیروهای

خدوم خدمات شهری شهرداری طبس

‎‌‌‌‌‌
✍️ روابط عمومی شهرداری طبس