🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

#خدمتی_دیگر
✅ آغاز عملیات بهسازی بلوار صدمتری شهدا

?در لاین وسط این بلوار مسیر ویژه پیاده روی، دوچرخه سواری و فضای سبز احداث می شود.