🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

رئیس و کارشناسان اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس ضمن بازدید از سایت موتوری و ماشین الات شهرداری مشهد درباره تعامل طرفین گفتگو کردند.

مهندس تیمور مقدس زاده خسروی_ رئیس اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس خواستار همکاری بیشتر در زمینه مسائل فنی، تعمیرات، تجهزات و ماشین آلات شد.

مهندس یاری مقدم رئیس موتوری شهرداری مشهد ضمن تشکر و خیرمقدم، در کلیه موارد درخواستی اعم از تامین و تعمیر خودروها و مباحث آموزشی با شهرداری طبس اعلام همکاری کرد.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس