🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور

.

✅ تعویض و تعمیر تابلوها و پایه های ترافیکی سطح شهر توسط واحد روابط عمومی شهرداری طبس

◀️ کوچه آموزش و پرورش – خیابان میارزه – میدان معلم – میدان آزادگان – خیابان شهدای معلم – کوچه شهید لطفی – تابلوهای پارکبان – چهارراه قدس – میدان پروفسور حسابی و …

? مهدی سرمدیان