🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

نظافت بخشی از کوچه های فضیلت

?سیدمرتضی رحیمی

✍️روابط عمومی شهرداری طبس

 

تازه ترین اخبار