🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

پاک سازی کانال های بلوار الغدیر (#مسکن_مهر)

به منظور هدایت ابهای سطحی
توسط نیروهای اداره خدمات و ایمنی شهری

✍️روابط عمومی شهرداری طبس

 

تازه ترین اخبار