🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

ادامه پاکسازی کانال های بلوار عباسپور جهت جلوگیری ازحوادث

و سیلاب و مدیریت بحران با تلاش نیروی های خدمات شهری

✍️روابط عمومی شهرداری طبس

 

تازه ترین اخبار