🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

بخشی از تلاش ها و زحمات واحد خدمات شهری شهرداری طبس در نظافت شهری و پاکسازی معابر و مناطق از زباله های شهری

✍️ روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس

1401/03/25

اخبار شهرداری طبس در تلگرام
@shahrdaritabas1310

اخبار شهرداری طبس در اینستاگرام
https://www.instagram.com/@shahrdaritabas1310