🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

ساخت ایستگاه تاکسی توسط واحد تاسیسات جهت رفاه حال مسافرین واستقرار آن دربولوارشهید مطهری جنب بیمارستان شهیدسید مصطفی خمینی

روابط عمومی شهرداری طبس