🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅ جلسه کمیسیون خدمات شهری با حضور کارشناسان شهرهای طبس، قائن، عشق آباد، اسفدن، سه قلعه، بشرویه و ارسک

? موضوع جلسه: بررسی عملکرد شرکت های بخش خصوصی و نحوه انعقاد قرارداد

 

تازه ترین اخبار