🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ آماده سازی کانالهای آب و فاضلاب بلوار زیباشهر

◀️اداره عمران و شهرسازی شهرداری طبس

? عابدزاده