🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

آمادگی نیروهای آتش نشانی مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این سناریو بدون اطلاع قبلی عملکرد و سرعت عمل نیروهای واحد آتش نشانی مورد بررسی قرار گرفت و در پایان از عملکرد واحد آتش نشانی تقدیر و تشکر شد.

سپس از برنامه های نیروهای خدمات شهری که شبانه و در باران نسبت به پاک سازی محلات و معابر سطح شهر با همکاری واحد موتوری، شهر را برای استقبال از نوروز شب وروز را نمی شناسند و با جان و دل شهر را آماده میزبانی از زائرین، مسافرین وگردشگران می نمایند، بازدید به عمل آمد.

شایان ذکر است در این بازدید سرکار خانم حسین پور عضو شورای اسلامی شهر و رئیس کمیسیون فضای سبز و خدمات شهری و مهندس مقدس زاده رئیس اداره خدمات و ایمنی شهری، شهردار طبس را همراهی نمودند.