🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅ گوشه ای از تلاش بی وقفه نیروهای فضای سبز جهت بازگشایی جوب ها و هدایت آب های سطحی

? مرتضی عجم

 

تازه ترین اخبار