🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ انجام کار گروهی نیروهای پاکبان اداره خدمات وایمنی شهری از میدان پلیکان به سمت میدان معلم

? مهدی قلی زاده