🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

✅ انجام کار گروهی نیروهای پاکبان اداره خدمات وایمنی شهری شهرداری طبس در بلوار شهید بهشتی شمالی و جنوبی

?مهدی قلی زاده