🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅ انجام کار گروهی نیروهای پاکبان اداره خدمات وایمنی شهری شهرداری طبس در بلوار شهید بهشتی شمالی و جنوبی

?مهدی قلی زاده

 

تازه ترین اخبار