🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅ پاکسازی ادامه کارگروهی فاز۲ توسط واحد خدمات شهری

?سیدمرتضی رحیمی

 

تازه ترین اخبار