🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅ شستشو و ضدعفونی گاری های زباله میدان حرم و اطراف آن توسط نیروهای خدمات شهری باهمکاری واحدفضای سبز و موتوری اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس

◀️ شایان ذکر است که این اقدام برای تمام سطح شهر اجرایی خواهد گردید‌

?گزارش: سیدمرتضی رحیمی

 

تازه ترین اخبار