🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

✅ شستشو و ضدعفونی گاری های زباله میدان حرم و اطراف آن توسط نیروهای خدمات شهری باهمکاری واحدفضای سبز و موتوری اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس

◀️ شایان ذکر است که این اقدام برای تمام سطح شهر اجرایی خواهد گردید‌

?گزارش: سیدمرتضی رحیمی