🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

✅ انجام کار گروهی و پاک سازی بلوار جانباز و شهرک گلشن

توسط نیروهای پاکبان اداره خدمات وایمنی شهری
? ضدعفونی و شستشوی گاری ها نیز در این منطقه انجام گردید.