🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

شروع پاکسازی کانالهای شهرک ولیعصر خیابان طالقانی باتلاش وهمت نیروهای خدمات شهری

?سیدمرتضی رحیمی

✍️روابط عمومی شهرداری طبس