🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

نظافت خیابان فرهنگیان و لایروبی جوی های آن و رفع انسداد مسیر هدایت آبهای سطحی با همت تلاش نیروهای اداره خدمات و ایمنی شهرداری طبس

================
☎️سامانه تلفنی
۱۳۷
۰۵۶۳۲۸۳۰۱۳۷
٠۵۶۳۲۸۲۵٠٠٠
سایت شهرداری
tabas.ir
اینستاگرام
http://instagram.com/shahrdari.tabas
تلگرام
@tabasgolshan1310

✍️روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس