🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

جمع آوری شاخ و برگ کنار باغ گلشن و رستم آباد باتلاش و همت نیروهای خدمات شهری

?سیدمرتضی رحیمی

✍️روابط عمومی شهرداری طبس