🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مهندس بهارستانی شهردار طبس با حضور در جمع خادمان سیدالشهداء به خدمتگزاران هیئت حسینی خداقوت گفت و برای همکاری با عزاداران عاشورایی اعلام آمادگی کرد.

هیئت امنای هیئت حسینی طبس ضمن قدردانی از خدمات شورای اسلامی شهر و شهردار طبس تاکید کردند: مردم از انتخاب خود در شورای اسلامی شهر راضی هستند و بهترین فعالیت شورای پنجم را انتخاب آقای مهندس بهارستانی می‌دانند.

خادمان سیدالشهداء (ع) از خلوص نیت و خدمت بی‌منت مهندس بهارستانی قدردانی کرده و گفتند: اقدامات بسیار خوبی از سوی شورای فعلی و شهردار طبس انجام شده که مردم شاید از برخی بی‌اطلاع باشند و همین باعث شده که منتخبین مردم و شهردار در مظلومیت قرار بگیرند که بلوار شهدای منا و مجتمع تجاری ستاره یکی از این خدمات بزرگ است و قابل قدردانی می‌باشد.

مجریان مراسم اصغر صغیر در هیئت حسینی از همراهی خانواده بزرگ شهرداری بویژه اداره خدمات و ایمنی شهری و اداره عمران و شهرسازی با عزاداران حسینی سپاسگزاری کردند.