🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور

.

? بازدید مهندس بهارستانی شهردار طبس از ایستگاه غربالگری مستقر در پلیس راه

? شهردار طبس ابراز امیدواری کرد با وحدت همه نیروهای مردمی از وضعیت کنونی عبور خواهیم کرد و می‌شود با رعایت باور #در_خانه_می‌مانیم به سلامت جامعه کمک کنیم

⭕️ نجاتگران شیفت؛ مجید زنجانی طبسی، محمدحسن اخوان صفار، سعیدرضا بیطرف و جاوید خاکپور حضور داشتند.