🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر طبس در پلی کلینیک تامین اجتماعی و بازدید از بخش های مختلف آن