🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر طبس در پلی کلینیک تامین اجتماعی و بازدید از بخش های مختلف آن