🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مهندس بهارستانی شهردار طبس در بازدید از برخی هیئات سطح شهر ضمن خداقوت به عاشورائیان و خادمان حسینی در همکاری سیستم مدیریت شهری با هیئت‌های عزاداری تاکید کرد.

شهردار طبس که حامل سلام شورای اسلامی شهر نیز بود به هیئت‌های فاطمی و صاحب‌الزمان رفت و این روند برای سایر هیئت‌ها نیز ادامه خواهد داشت.

هیئت‌امنای هیئات مذهبی از حسن تدبیر شهردار طبس و تبلور اخلاق مکتب حسینی در مهندس بهارستانی قدردانی کردند.