🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مهندس بهارستانی شهردار طبس و جانشین ستاد تسهیلات خدمات سفر شهرستان

با همراهی رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر از ستاد زائر در آستان مبارک حسین بن موسی الکاظم (ع) و پایگاه اورژانس ۱۱۵ بازدید کردند و به دست‌اندرکاران خداقوت گفتند و در جریان آمار و امور انجام شده قرار گرفتند.

این جمع همچنین در اورژانس بیمارستان طبس و نیز ایستگاه مرکزی آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری هم حضور یافتند و از نزدیک سیستم خدمات‌رسانی را مورد بازدید قرار دادند.