🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

استاندار خراسان جنوبی که ساعتی را در شهر طبس تردد کرد، در لحظات پایانی سفر خود، با مهندس بهارستانی مواجه شد.

مهندس معتمدیان از وضعیت سرسبزی و پاکیزگی و زیبایی شهر طبس ابراز رضایت کرد و به شهردار طبس و همکارانش خداقوت گفت.

استاندار خراسان جنوبی، شهرستان طبس را ویژه توصیف کرد و خواستار همدلی، همزبانی و همصدایی برای توسعه و تعالی این سرزمین غنی شد.