🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ جلسه برنامه ریزی برای تجهیز و راه اندازی خانه فرهنگ در محل دفتر شورای اسلامی شهر طبس