🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

تجلیل و تقدیر مهندس بهارستانی شهردار طبس از نیروهای واحد خدمات شهری شهرداری در ظهر عاشورا

پاکبانان دهه اول محرم تمام وقت مشغول خدمات رسانی بوده‌اند.