🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور

.

تجلیل و تقدیر مهندس بهارستانی شهردار طبس از نیروهای واحد خدمات شهری شهرداری در ظهر عاشورا

پاکبانان دهه اول محرم تمام وقت مشغول خدمات رسانی بوده‌اند.