🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

حادثه واژگونی خودروی سواری سمند در،شهرک شهید صدوقی به واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری طبس گزارش گردید

آتش نشانان شهرداری پس از حضور در سر صحنه عملیات تثبیت و ایمنی صحنه را به انجام رساندند

در این حادثه یک سرنشین دچار مصدومیت سطحی گردید

✍️روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس