🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

شورای سازمان حمل و نقل همگانی شهر طبس و حومه با حضور مهندس بهارستانی تشکیل جلسه داد.

شهردار طبس در این جلسه مشکلات رانندگان وسایل نقلیه عمومی را مورد بررسی قرار داد و ضمن ارائه راهکار از معاونت استانداری و فرمانداری ویژه و اداره صنعت، معدن و تجارت برای رفع برخی مشکلات تقاضای همکاری کرد.

وی همچنین از تلاش مهندس سید علیرضا میرزاده مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی شهر طبس و حومه قدردانی کرد.