🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

🔷 در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر طبس که امروز شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ برگزار شد؛ آقای «سید مجتبی حقانی» بعنوان ریاست شورای اسلامی شهر طبس به مدت یکسال انتخاب شد.

🔷 همچنین آقای «رسول عراقی» بعنوان نائب رئیس و مهندس «محمدجواد راستینه» بعنوان سخنگوی شورای اسلامی شهر طبس انتخاب شدند.

🔷 گفتنی است؛ مهندس راستینه در سال اول و آقای عراقی در سال دوم ریاست ششمین دوره شورای اسلامی شهر طبس را عهده‌دار بوده‌اند و این سکان برای سال سوم به آقای حقانی سپرده شد.

✍️ روابط عمومی شورای اسلامی شهر‌ و شهرداری طبس