🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مهندس بهارستانی شهردار طبس از کانال هدایت روان‌آب‌های شهری در بلوار حجت‌الاسلام و المسلمین مهاجریان بازدید کرد.

این کانال در قسمت انتهایی توسط کشاورزان و مالکین مزروعی مسدود شده است که موجب ایجاد معضل برای ساکنین و صنوف بلوار مذکور می‌شود‌.

شهردار و رئیس ستاد مدیریت بحران شهری دستور لایروبی و بازگشایی مسیر را صادر کرد و اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری عهده‌دار انجام آن گردید.