🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? مهندس #محمد_نصیری شهردار به همراه آقای عراقی نایب رئیس شورای اسلامی شهر طبس؛ پیش از ظهر دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ در کوچه پس کوچه‌های شهر با مردم گفتگو کردند و مطالبات آنها را مورد بررسی قرار دادند.

شهردار و نائب رئیس شورای شهر طبس همچنین از اجرای آسفالت معابر شهری بازدید و در حاشیه آن برای برخی کوچه‌های فرسوده تدییر کردند.

گفتنی است؛ مطالبه اصلی همشهریان به بازسازی آسفالت معابر برمی‌گردد که شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر طبس در سفرهایی به تهران و بیرجند برای تامین قیر در ماه گذشته اقدام کرده‌اند و همچنان در راستای تخصیص قیر بیشتر در تلاش هستند که بزودی در سفر نماینده شورا به پایتخت این مهم نیز پیگیری خواهد شد.

✍️روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس