🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

حضور مهندس #بورنگ شهردار اسبق طبس

و معاون عمرانی آستان قدس رضوی و مهندس #بهارستانی در نماز عبادی سیاسی جمعه

✍️روابط عمومی شهرداری طبس