🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

?مهار آتش توسط نیروهای آتش نشانی شهرداری طبس در میوه فروشی واقع در خیابان نواب صفوی

در این آتش سوزی که ساعت ۱۲.۳۰ امروز اتفاق افتاد انبار کارتن و جعبه های پلاستیکی در طبقه زیرزمین این واحد آتش گرفت و خساراتی نیز به طبقه همکف وارد نمود.

?شبانی

✍️روابط عمومی شهرداری طبس