🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

با سلام و احترام
در پاسخ به گلایه کارگر خدمات شهری مبنی بر فراموشی تصمیم اولویت حقوق کارگران شرکتی بعرض می‌رساند:

حقوق کارگران شرکت براساس قراداد پیمانکار تا ۳ ماه برعهده کارفرما (شرکت) می‌باشد و حقوق معوق آنها نیز به همین مبلغ و مدت است.

اما با اینحال علیرغم بحران مالی، قطع شدن اعتبارات دولتی و کاهش شدید سهم طبس از مالیات بر ارزش افزوده در قانون تقسیم استانی این درآمد؛ حقوق پرداختی به کارکنان رسمی و قراردادی پس از سه ماه تعویق، دو هفته پس از پرداخت حقوق همان ماه کارگران شرکتی پرداخت شده است و این به منزله تاکید بر تصمیم شهردار محترم برای اولویت حقوق کارگران می‌باشد.

گفتنی است حقوق شهردار محترم نیز ۴ ماه معوق مانده که همه اینها مهر تاییدی بر تفضل حقوق شرکتی ها در برابر دیگر کارکنان و شهردار است.

لذا شایسته است؛ همکار محترم احتمالی در صورت نیاز مالی با شرکت پیمانکار خود وارد گفتگو شده و حقوق خود را از آنجا مطالبه فرمایند و اگر مقدور نبود بجای فرافکنی در افکار عمومی با شهردار محترم که دائم در دسترس نیروها می‌باشند مذاکره کنند.